BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ ZNAČENÍ

"Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance" ve zmyslu zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Naše společnost nabízí široký sortiment bezpečnostního a zdravotního značení
Zákazové značení zákazové značení
Výstražné značení výstražné značení
Příkazové značení příkazové značení
Značení pro nouzový východ, únikové cesty a první pomoc značení pro nouzový východ, únikové cesty a první pomoc
Značení v požární ochraně značení v požární ochraně
Jiné bezpečností a zdravotní značení iné značky
Značení odpovídá grafickým provedením, rozměrovými řadami a barevností platné legislativě